Gostovanje vd direktora Nikole Vučićevića na TV Budva

Zamijena i adaptacija krovne konstrukcije i prostora u Mediteranskom sportskom centru su završene, kazao nam je vd direktora preduzeća Nikola Vučićević, koji najavljuje i nove aktivnosti kako bi objekat kompletno funkcionisao .