Javni poziv za sporazumni raskid uz isplatu otpremnine

Pozivaju se lica koja su u DOO MSC Budva

zasnovala radni odnos na neodređeno radno vrijeme da u roku od 30 dana od objavljivanja ovog poziva dostave izvršnom direktoru DOO MSC Budva, zahtjev za sporazumni raskid uz isplatu otpremnine.

JAVNI POZIV

Propratna dokumentacija