Kolektiv

Odbor direktora

  • Ivan Sekulović, predsjednik odbora direktora
  • Ljubomir Stanišić, član odbora direktora
  • Milorad Malovrazić, odbora direktora
  • Nikola Đurašković, odbora direktora
  • Dejan Dapčević, odbora direktora

Menadžment

  • Nikola Vučićević Izvršni direktor , e-mail kontakt: [email protected]
  • Saša Kustudić, projekt menadžer

 

Mediteranski Sportski Centar

Trg Sunca 1

Marketing služba: +382 33 454-396

Uprava: +382 33453 513

Direktor "MSC" +382 453 512

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]