Javne nabavke

DOO „Mediteranski sportski centar” Budva ,kao preduzeće čije je osnivač opština Budva, obveznik je Zakona o javnim nabavkama (Sl. list Crne Gore, broj 42/11). 

Poslove javnih nabavki obavlja Službenik za javne nabavke koji posjeduje licencu za obavljanje tih poslova izdatu od strane Uprave za javne nabavke Crne Gore,kao i Certificate of attendance ISO 37100 Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije.

Shodno Zakonu, svi oglasi i tenderi (uključujući i međunarodne), kao i sva dokumentacija relevantna za postupak javnih nabavki objavljuje se na Portalu javnih nabavki Crne Gore.    

Mediteranski Sportski Centar

Trg Sunca 1

Marketing služba: +382 33 454-396

Uprava: +382 33453 513

Direktor "MSC" +382 453 512

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]