MEDITERANSKI SPORTSKI CENTAR BUDVA

Mediteranski Sportski Centar

Iznajmljivanje sala za sportove kao i za organizovanje manifestacija, koncerta... Naši poslovni prostori su dealno mjesto i ambijent za obavljanje Vaših budućih poslova.

Novosti